Пошук

МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР


Традиційно в межах співпраці кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ ім.М.Остроградського та Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв, 13 вересня, відбувся спільний щорічний методичний семінар присвячений цього року актуальним питанням удосконалення професійної підготовки студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво.


Предметом розгляду викладачів кафедри й коледжу були такі питання:

1. Безперервна освіта як пріоритетний напрям підвищення професійної компетентності фахівців галузі 02 Культура і мистецтво (доповідачі: В. І. Маслак, І. М. Баранов).

2. Основні вектори підготовки студентів спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа на початковому та першому рівнях вищої освіти (доповідачі: Л. В. Бутко, І. О. Погорілий).

3. Напрями вдосконалення підготовки студентів спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (доповідачі: В. І. Саранча, О. В. Тараненко).

4. Практична підготовка студентів як визначальна складова професіоналізму майбутніх фахівців сфери культури в Україні (доповідач О. В. Чернявська).

5. Міжнародна академічна мобільність в Україні: проблеми та перспективи (доповідач Д. П. Василенко).

6. Студентоцентрований навчальний процес як запорука якості вищої освіти (доповідач І. М. Чумак).

Докладніше: https://www.facebook.com/ukr.kafedraТрадиційно в межах співпраці кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ ім.М.Остроградського та Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв, 13 вересня, відбувся спільний щорічний методичний семінар присвячений цього року актуальним питанням удосконалення професійної підготовки студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Предметом розгляду викладачів кафедри й коледжу були такі питання:

1. Безперервна освіта як пріоритетний напрям підвищення професійної компетентності фахівців галузі 02 Культура і мистецтво (доповідачі: В. І. Маслак, І. М. Баранов).

2. Основні вектори підготовки студентів спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа на початковому та першому рівнях вищої освіти (доповідачі: Л. В. Бутко, І. О. Погорілий).

3. Напрями вдосконалення підготовки студентів спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (доповідачі: В. І. Саранча, О. В. Тараненко).

4. Практична підготовка студентів як визначальна складова професіоналізму майбутніх фахівців сфери культури в Україні (доповідач О. В. Чернявська).

5. Міжнародна академічна мобільність в Україні: проблеми та перспективи (доповідач Д. П. Василенко).

6. Студентоцентрований навчальний процес як запорука якості вищої освіти (доповідач І. М. Чумак).

Докладніше: https://www.facebook.com/ukr.kafedra