Громадська Алла Іванівна

 Закінчила Харьківський державний інститут культури.  В КВНЗ «Олександрійський коледж культури і мистецтв» працює з 1988 року викладачем спеціальних дисциплін з інформаційної, бібліотечної та архівної  справи; з 2005 року – заступником директора з виховної роботи,  з 2016 року – завідувач  відділення «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,  «Хореографія»,  «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», з 2018 року – голова циклової комісії.  Загальний стаж педагогічної роботи - 30 років.

Алла Іванівна - висококваліфікований викладач, яка володіє сучасними педагогічними технологіями, має високий рівень професіоналізму, значний досвід викладацької діяльності, постійно працює над собою з метою самовдосконалювання.

Громадська А.І. своєю працею сприяє реалізації державної політики в галузі національної освіти. Нагороджена  Грамотою Кіровоградської обласної ради (2016р.), Почесною грамотою департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації  (2014р.); медаллю лауреата ІІ Всеукраїнської премії «Працівникам освіти України» Всеукраїнського благодійного фонду «Вдячність. Визнання. Надія», подяка за якісну підготовку вихованців від Міжнародного благодійного дитячого фестивалю «Мистецький храм».

Піскун Ніна Олексіївна

Закінчила Харківський державний інститут культури у 1977 році. У коледжі працює з 1980 року викладачем спеціальних дисциплін з інформаційної,  бібліотечної та архівної справи. З вересня 2003 року по  вересень 2013 року обіймала посаду завідувача денного відділення (з виконанням обов’язків методиста). Протягом 2007/2008 н.р. та 2013/2014 н.р. виконувала обов’язки завідувача заочного відділення, неодноразово призначалась на посаду відповідального секретаря приймальної комісії, незмінний керівник у навчальних групах. Має високий рівень професіоналізму, мовленнєвої культури, творчості. Наполегливо працює над зростанням фахової та педагогічної майстерності. Активно впроваджує в освітній процес інноваційні методи, що сприяють розвитку індивідуальності, творчої особистості студентів; на заняттях використовує  метод проектів, кейс-метод, інтерактивні методи навчання, «круглий стіл»,  гронування, розгляд проблемних ситуацій тощо. Активно пропагує та впроваджує в навчальний процес інформаційні комп’ютерні технології.Постійно підвищує свій професійний рівень. Публікує матеріал на офіційному сайті коледжу, брала участь у створенні рубрик «Доступ до публічної інформації» інші, має персональний сайт. Організатор та учасник творчих груп викладачів, започаткувала випуск збірника методичних надбань викладачів закладу «Методичний вісник».

У 2016 році була нагороджена Грамотою Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв за професіоналізм, високий рівень методичної роботи, ефективне впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальний процес, творче ставлення до роботи, естетичне виховання молодого покоління.

Левчук Валентина Михайлівна

Освіта вища. 

Закінчила Київський державний інститут культури у 1976 році за спеціальністю «Бібліотечна справа». 

© 2019 Олександрійський коледж культури і мистецтв